Heu-Chhîn

Chhiùng Wikipedia lòi
Heu-Chhîn.

Heu-Chhîn (後秦, 384-ngièn -417-ngièn) he Sṳ̍p-liuk-koet sṳ̀-khì Kiong-chhu̍k kui-chhu̍k Yâu-chhông kien-li̍p ke chṳn-khièn.

Kiûn-chú lie̍t-péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Siang-miàng Meu-ho Shì-ho Thúng-chhṳ sṳ̀-kiên Ngièn-ho
Yâu-chhông Thai-chú Vú-chau Fòng-ti 384-ngièn -394-ngièn Pha̍k-chiok 384-ngièn -386-ngièn
Kien-chhû 386-ngièn -394-ngièn
Yâu-hîn Kô-chú Vùn-fân Fòng-ti 394-ngièn -416-ngièn Fòng-chhû 384-ngièn -399-ngièn
Fên-sṳ́ 399-ngièn -416-ngièn
Yâu-fên 416-ngièn -417-ngièn Yún-fò 416-ngièn -417-ngièn