Hà (Sṳ̍p-liuk-koet)

Chhiùng Wikipedia lòi
Hà (Sṳ̍p-liuk-koet).

(夏, 407-ngièn -431-ngièn) he Sṳ̍p-liuk-koet sṳ̀-khì Hiûng-nù Thiet-fut-phu Het-lièn-phu̍t-phu̍t kien-li̍p ke chṳn-khièn.

Kiûn-chú lie̍t-péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]