跳至內容

Pet-Liòng

Chhiùng Wikipedia lòi
Pet-Liòng.

Pet-Liòng (北涼, 397-ngièn fe̍t 401-ngièn -439-ngièn) he Sṳ̍p-liuk-koet chṳ̂-yit. Yù Hiûng-nù kî-hì Lû-súi-fù-chhu̍k ke sú-liâng Chṳ́-khî mùng-sùn só kien-li̍p.

Kiûn-chú lie̍t-péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]