跳至內容

Nàm-Liòng

Chhiùng Wikipedia lòi

Nàm-Liòng (南涼, 397-ngièn -414-ngièn) he Sṳ̍p-liuk-koet sṳ̀-khì hò-sî Siên-pî kui-chhu̍k Thut-fat-vû-kû kien-li̍p ke chṳn-khièn.

Kiûn-chú lie̍t-péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]