Heu-Liòng

Chhiùng Wikipedia lòi
Heu-Liòng.

Heu-Liòng (後涼, 386-ngièn -403-ngièn) he Sṳ̍p-liuk-koet sṳ̀-khì Tí-chhu̍k kui-chhu̍k Li-kông kien-li̍p ke chṳn-khièn.

Kiûn-chú lie̍t-péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]