George Bernard Shaw

Chhiùng Wikipedia lòi
George Bernard Shaw

George Bernard Shaw (1856-ngièn 7-ngie̍t 26-ngit – 1950-ngièn 11-ngie̍t 2-ngit) he Yîn-koet ke yit-chak chok-kâ. Kì chhai 1925-ngièn tet-to Nobel Vùn-ho̍k Chióng.