Salvatore Quasimodo

Chhiùng Wikipedia lòi
Salvatore Quasimodo
Mû-ngî-miàng Salvatore Quasimodo
Chhut-se-ngit 1901-ngièn 8-ngie̍t 20-ngit Edit this on Wikidata
Chhut-se-thi 莫迪卡 Edit this on Wikidata
Ko-sṳ̂n-ngit 1968-ngièn 6-ngie̍t 14-ngit Edit this on Wikidata (66-se)
Ko-sṳ̂n-thi Napoli Edit this on Wikidata
Ko-sṳ̂n ngièn-yîn 腦內出血 Edit this on Wikidata
Koet-sit 義大利王國, Yi-thai-li Edit this on Wikidata
voi kóng Yi-thai-li-ngî, Yîn-ngî, Fap-ngî, Sî-pân-ngà-ngî Edit this on Wikidata
Mû-káu Ist. Tec. Economico A.M. Jaci Edit this on Wikidata
Chṳt-ngia̍p 詩人, 語言學家, 作家, 翻譯家, 編劇, 大學教員, 新聞工作者, 文學評論家, 評論家 Edit this on Wikidata
ku-chú 米蘭音樂學院, 羅馬大學 Edit this on Wikidata
Pû-ngiòng Bice Donetti, Maria Cumani Quasimodo Edit this on Wikidata
Chṳ́-ńg Alessandro Quasimodo Edit this on Wikidata

Salvatore Quasimodo (1901-ngièn 8-ngie̍t 20-ngit – 1968-ngièn 6-ngie̍t 14-ngit) he Yi-thai-li ke yit-chak chok-kâ. Kì chhai 1959-ngièn tet-to Nobel Vùn-ho̍k Chióng.