Rabindranath Tagore

Chhiùng Wikipedia lòi
Rabindranath Tagore
Mû-ngî-miàng রবীন্দ্রনাথ
Chhut-se-ngit 1861-ngièn 5-ngie̍t 7-ngit Edit this on Wikidata
Chhut-se-thi 加爾各答 Edit this on Wikidata
Ko-sṳ̂n-ngit 1941-ngièn 8-ngie̍t 7-ngit Edit this on Wikidata (80-se)
Ko-sṳ̂n-thi 加爾各答 Edit this on Wikidata
Koet-sit Yîn-koet liâng Yin-thu Ti-koet Edit this on Wikidata
Mû-ngî Bengal-ngî Edit this on Wikidata
voi kóng Bengal-ngî Edit this on Wikidata
chûng-kau 印度教 Edit this on Wikidata
Mû-káu 倫敦大學學院, St. Xavier's Collegiate School Edit this on Wikidata
Chṳt-ngia̍p 畫家, 詩人, 作曲家, 劇作家, 散文家, 哲學家, 藝術家, 作家, 填詞人, 詞曲作家, Kô-sú, 電影導演, freedom fighter Edit this on Wikidata
Fûng-kak 隨筆, 短篇小說, 長篇小說 Edit this on Wikidata
chok-phín 讚歌, Ghare-Bhaire, 巴努辛哈·塔庫爾之歌, Valmikipratibha, Kabuliwala, Hungry Stones, Nastanirh, Noukadubi, Chaturanga, Jogajog, Shesher Kabita, Dak Ghar, Raja Edit this on Wikidata
Pû-ngiòng Mrinalini Devi Edit this on Wikidata
Chṳ́-ńg Rathindranath Tagore Edit this on Wikidata
Â-pâ D. 泰戈爾 Edit this on Wikidata
Hiûng-thi chí-moi Swarnakumari Devi, Hemendranath Tagore, Jyotirindranath Tagore, Dwijendranath Tagore, Satyendranath Tagore, Soudamini Debi Edit this on Wikidata

Rabindranath Tagore (1861-ngièn 5-ngie̍t 7-ngit – 1941-ngièn 8-ngie̍t 7-ngit) he Yin-thu ke yit-chak chok-kâ. Kì chhai 1913-ngièn tet-to Nobel Vùn-ho̍k Chióng.