跳至內容

Hèu-è

Chhiùng Wikipedia lòi
Hèu-è

Hèu-è 猴欸he yit-chúng thung-vu̍t, hien-kîm hàn-yû chhùn-chhai lióng-pak liuk-sṳ̍p-si ke chúng-lui. Mêu-chúng hèu-è kî-chhu tì su-song fe̍t-chá chhó-ngièn-song. Sîn sṳ-kie ke hèu-è chú-yeu kî-chhu tì Chûng-nàm mî-chû, khiu sṳ-kie ke hèu-è san-kî tì Fî-chû lâu Â-chû.

Hèu-è chú-yeu ke yím-sṳ̍t he súi-kó, chhṳ̍t-vu̍t ke ya̍p-é, chúng-chṳ́, kiên-kó, , khûn-chhùng, tî-tû, khi̍p séu-thung-vu̍t.