跳至內容

Hon-chhu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Hòn-chhu̍k)
Liá-piên "Hon-chhu̍k" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"漢族" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Hon-chhu̍k (漢族) he Chûng-koet ke chú-thí chhu̍k-khiùn, ya-he sṳ-kie song ngìn-khiéu chui-tô ke chhu̍k-khiùn. Muk-chhièn Hon-chhu̍k ngìn-khiéu yok sṳ̍p-sâm yi, chiam-hi sṳ-kie tsúng ngìn-khiéu ke 20%, fûn-phu chhai sṳ-kie kok-thi.

Mìn-hì[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]