Kîm-ngiù-chho

Chhiùng Wikipedia lòi
Kîm-ngiù-chho

Kîm-ngiù-chho he vòng-tho sṳ̍p-ngi sên-chho chṳ̂ yit, chhai pha̍k-yòng-chho lâu sûng-chṳ́-chho chṳ̂-kiên.