Sit-ńg-chho

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sit-ńg-chho

Sit-ńg-chho he vòng-tho sṳ̍p-ngi sên-chho chṳ̂ yit, chhai sṳ̂-chṳ́-chho lâu thiên-chhṳn-chho chṳ̂-kiên.