Pha̍k-yòng-chho

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Pha̍k-yòng-chho

Pha̍k-yòng-chho he vòng-tho sṳ̍p-ngi sên-chho chṳ̂ yit, chhai sûng-ǹg-chho lâu kîm-ngiù-chho chṳ̂-kiên.