Mô-kiet-chho

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Mô-kiet-chho

Mô-kiet-chho he vòng-tho sṳ̍p-ngi sên-chho chṳ̂ yit, chhai ngìn-mâ-chho lâu pó-phèn-chho chṳ̂-kiên.