Thiên-kiet-chho

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiên-kiet-chho

Thiên-kiet-chho he vòng-tho sṳ̍p-ngi sên-chho chṳ̂ yit, chhai thiên-chhṳn-chho lâu ngìn-mâ-chho chṳ̂-kiên.