Ngìn-mâ-chho

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Ngìn-mâ-chho

Ngìn-mâ-chho he vòng-tho sṳ̍p-ngi sên-chho chṳ̂ yit, chhai thiên-kiet-chho lâu mô-kiet-chho chṳ̂-kiên.