Pó-phèn-chho

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Pó-phèn-chho

Pó-phèn-chho he vòng-tho sṳ̍p-ngi sên-chho chṳ̂ yit, chhai mô-kiet-chho lâu sûng-ǹg-chho chṳ̂-kiên.