Thiên-chhṳn-chho

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiên-chhṳn-chho

Thiên-chhṳn-chho he vòng-tho sṳ̍p-ngi sên-chho chṳ̂ yit, chhai sit-ńg-chho lâu thiên-kiet-chho chṳ̂-kiên.