Khì-lìn

Chhiùng Wikipedia lòi
Khì-lìn

Khì-lìn he Chûng-koet kú-thoi sṳ̀n-fa chhòn-sot tú ke sṳ̀n-chhu, sòng-sòng lâu liùng-mâ fun-ngâu. Chûng-koet kú-thoi yung khì-lìn siong-chṳ̂n siông-suì, kûng-chhu he khì, mû-chhu he lìn, thâng-kóng nèn fa̍t lióng-chhiên-ngièn.