跳至內容

Sông-ngô

Chhiùng Wikipedia lòi
檔案:Chang'e Flying to the Moon (Ren Shuai Ying).jpg
Sông-ngô

Sông-ngô, ngièn-chhṳ̂n Hén-ngô, Sòng-ngô, he Chûng-koet sṳ̀n-fa ngìn-vu̍t, mî-mau fî-fàm, vûn-yù hièn-fi, fûng-liù siên-chṳ́, vì Heu-ngì ke pû-ngiòng. Sṳ̀n-fa tú vi-chho̍k pó-chhṳ̀ heu-sâng mî-mau thêu-sṳ̍t Sî-vòng-mû pûn Heu-ngì ke put-sí-yo̍k yì chéu--ngie̍t.