跳至內容

Ngiu̍k-fòng-thai-ti

Chhiùng Wikipedia lòi
Ngiu̍k-fòng-thai-ti

Ngiu̍k-fòng-thai-ti, chhiòn-chhṳ̂n Ngiu̍k-fòng Thai-thiên-chûn Hièn-kiûng Kô Sông-ti, kién-chhṳ̂n Ngiu̍k-fòng, Ngiu̍k-ti, siu̍k-chhṳ̂n Thiên-kûng, he Tho-kau tú ke thiêɲ-thìn sṳ̍t-chi liâng-thô-chá, chung-sṳ̀n chṳ̂ ti, ya-he thi-vi chui-kô ke sṳ̀n chṳ̂-yit.