跳至內容

Phàn-kú

Chhiùng Wikipedia lòi
Sâm-chhòi thù-voi tú ke Phàn-kú-chhiong

Phàn-kú(盤古)  he Chûng-koet sṳ̀n-fa tú khôi-thiên phit-thi ke sṳ̀n.