Sâm-fòng Ńg-ti

Chhiùng Wikipedia lòi

Sâm-fòng Ńg-ti (三皇五帝) he Ha-chêu chhièn chhut-hien chhai chhòn-sot chûng ke "ti vòng". Chhiùng sâm-fòng sṳ̀-thoi to Ńg-ti sṳ̀-thoi, li̍t-ngièn mò khok-sú, chui séu-sú chhiên-ngièn. Khiûn-thoi kháu-kú chhai Chûng-ngièn thi-khî fat-hien ke Phì-lí-kong vùn-fa khi̍p Kà-fù vùn-fa tén, chhiùng 7,000-ngièn chhièn chṳ 10,000-ngièn chhièn yí-kîn chin-ngi̍p Nùng-ngia̍p sa-fi, khì-chûng chhut-thú ke khí-yû vùn-sṳ sin-chṳt ke kuî-kut khie-khat fù-ho lâu yok 3,000-ngièn chhièn ke Yîn-sông Kap-kut-vùn yû lui-thùng lâu siông-sṳ chṳ̂-chhú.

Kiûn-chú lie̍t-péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]