Ngiên-kiu-só

Chhiùng Wikipedia lòi

Ngiên-kiu-só (Yîn-ngî: Graduate School/Post-Graduate School), Chûng-koet Thai-liu̍k hêm-cho Ngiên-kiu-sâng-yen (研究生院) he pún-khô chṳ̂-heu ke chin-kiê kau-yuk ngiên-kiu kî-kèu, yit-pân sat-chhai Thai-ho̍k chûng. Ngiên-kiu-só sî-yeu Thai-ho̍k pit-ngia̍p khi̍p thùng-tén ho̍k-li̍t chhòi-nèn chhí-hâ po-kháu fe̍t-chá sṳ̂n-chhiáng ngi̍p-ho̍k chṳ̂-kiet, chú-yeu phì-yông Sha̍k-sṳ, Pok-sṳ ngìn-chhòi khi̍p chin-hàng kî-chhú ngiên-kiu.