Bangka-tó

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Pâng-kâ-tó)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Pâng-kâ-tó

Pâng-kâ-tó (Yin-nì-ngî: Pulau Bangka; 邦加島) he Yin-thu-nì-sî-â Pâng-kâ Vú-lî-thung ke tó chṳ̂-yit. Sén-fú he Pâng-kâ Pîn-kóng. Mien-chit yok 11,910 phìn-fông kûng-lî.

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhṳ-chhiùng 1710-ngièn yî-lòi, Pâng-kâ tó-yí he sṳ-kie sông chú-yeu ke siak sán-thi, siak kûng-ngia̍p yù Yin-thu-nì-sî-â chṳn-fú lúng-thôn. Pâng-kâ-tó ya chhut-sán Fû-chiau.

Kî-mìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Pâng-kâ-tó ngìn-khiéu yok 626,955-ngìn, kî-mìn he Mâ-lòi-chhu̍k Yin-nì-ngìn lâu Hon-chhu̍k Hak-kâ-ngìn vì-chú. Kî-mìn chûng yit-pan chhai lien-siak-chhòng kûng-chok, nang yit-pan chhai Fû-chiau nùng-chhòng kûng-chok.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thí-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]