Séu Sùn-thâ Khiùn-tó

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Séu Sùn-thâ Khiùn-tó

Séu Sùn-thâ Khiùn-tó (Yîn-ngî: Lesser Sunda Islands),he Mâ-lòi Khiùn-tó chûng ke yit khiùn-tó, chhai Cháu-ôa-tó‎ yî tûng ke Yin-thu-yòng lâu Ti-vún-hói chṳ̂-kiên. Séu Sùn-thâ Khiùn-tó lâu Cháu-ôa-tó‎, Sû-mùn-tap-lia̍p-tó khi̍p Kâ-lî-man-tân-tó tén-tén chû-sṳ̀n ke Thai Sùn-thâ Khiùn-tó (Greater Sunda Islands) siông-tui. Séu Sùn-thâ Khiùn-tó chhie̍t thai-phu-fun su̍k-yî Yin-thu-nì-sî-â.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fa[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Thí-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]