Séu Sunda Khiùn-tó

Chhiùng Wikipedia lòi
Séu Sunda Khiùn-tó

Séu Sunda Khiùn-tó (Yîn-ngî: Lesser Sunda Islands) he Mâ-lòi Khiùn-tó chûng ke yit khiùn-tó, chhai Jawa yî tûng ke Yin-thu-yòng lâu Timor-hói chṳ̂-kiên. Séu Sunda Khiùn-tó lâu Jawa, Sumatra khi̍p Kalimantan tén-tén chû-sṳ̀n ke Thai Sunda Khiùn-tó (Greater Sunda Islands) siông-tui. Séu Sunda Khiùn-tó chhie̍t thai-phu-fun su̍k-yî Yin-nì.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thí-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]