Sîn Kí-nui-â

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Sîn Kí-nui-â.

Sîn Kí-nui-â (新幾內亞, Yîn-ngî: New Guinea) chhai Àu-thai-li-â yî pet, he sṳ-kie sông thi-ngi thai tó-yí. Sîn Kí-nui-â chhai kûng-ngièn chhièn 5000-ngièn sṳ̀ yìn-yèn lâu Àu-thai-li-â siông-lièn.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fa[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Thí-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]