Chûng-koet Ngò-lò-sṳ̂-chhu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Chûng-koet Ngò-lò-sṳ̂-tshu̍k)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Chûng-koet Ngò-lò-sṳ̂-tshu̍k (俄羅斯族) he Chûng-koet yit-ke Séu-su mìn-tshu̍k .