Chûng-koet Thi-fông

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Chûng-koet Thi-fông

Chûng-koet Thi-fông he tsṳ́-tsak Ngi̍t-pún Pún-chiu-tó sî-phu ke Sân-yòng-tho, Sân-yîm-tho thi-khî, pâu-hàm Tiâu-tshí-yen, Tó-kîn-yen, Kông-sân-yen‎, Kóng-tó-yen‎, Sân-khiéu-yen‎ tén-tén 5ńg-ke yen; mien-tsit 31,917.37 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 771.8 van-ngìn.