Chûng-koet Thi-fông

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Chûng-koet Thi-fông

Chûng-koet Thi-fông (Ngit-ngî: ちゅうごくちほう, Chūgoku Chihō) he Ngit-pún Pún-chû-tó sî-phu ke Sân-yòng-tho, Sân-yîm-tho lióng-chak thi-khî ke ha̍p-chhṳ̂n, pâu-hàm Tiâu-chhí-yen, Tó-kîn-yen, Kông-sân-yen, Kóng-tó-yen, Sân-khiéu-yen tén 5-ke yen; mien-chit vì 31,917.37 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 771.8 van ngìn

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fa[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Kín-tiám[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn[編寫 | 編寫原始碼]

Sa-fi[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-chiap[編寫 | 編寫原始碼]