Kâ-nâ-thai dollar

Chhiùng Wikipedia lòi

Kâ-nâ-thai dollar (Yîn-ngî: Canadian dollar, Fap-ngî: Dollar canadien) he Kâ-nâ-thai ke liù-thûng fo-pi, ki-ho he C$ fe̍t-chá CAD.