Kóng-tó-yen

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Kóng-tó-yen

Kóng-tó-yen he Ngi̍t-pún Chûng-koet Thi-fông sî-phu ke yit-ke yen, lâu tó-song khì-thâ ńg-yen tsiap-yòng fe̍t kak-nui hói-vân tsa-mong, mien-tsit 8,476.95 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 2,878,915-ngìn.