Kông-sân-yen

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Kông-sân-yen

Kông-sân-yen he Ngi̍t-pún Chûng-koet Thi-fông chui sî-phu ke yit-ke yen, lâu tó-song khì-thâ ńg-yen tsiap-yòng fe̍t kak-nui hói-vân tsa-mong, mien-tsit 7,112.32 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 1,957,056-ngìn.