Kyrgyz-chhu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Khúa-ngì-khiet-tsṳ-tshu̍k)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Kyrgyz-chhu̍k

Kyrgyz-chhu̍k (Kyrgyz-ngî: قىرعىز) he Chûng-Â ke Kyrgyzstan chú-thí mìn-chhu̍k, ya-he Chûng-koet yit-ke séu-su mìn-chhu̍k .