Kiú-chû

從Wikipedia來
(重定向自Kiú-chiu
跳轉到: 導航搜尋
Kiú-chû.

Kiú-chû he Ngi̍t-pún sî-nàm phu ke Kiú-chiu-tó, pâu-hàm Kiú-chû pún-tó song ke Thai-fûn-yen, Kiûng-khì-yen, Fuk-kông-yen, Tsó-fo-yen, Chhòng-khì-yen, Yùng-pún-yen lâu Lu̍k-yì-tó-yen‎ yî-khi̍p ngoi-tó ke Chhûng-shîn-yen, ngìn-khiéu yok 1478 van-ngìn (2003-ngièn), mien-chit yok 4.44-van phìn-fông kûng-lî.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fa[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Kín-tiám[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn[編寫 | 編寫原始碼]

Sa-fi[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-chiap[編寫 | 編寫原始碼]