Kyūshū

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Kiú-chiu)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Kiú-chû.

Kiú-chû he Ngi̍t-pún sî-nàm phu ke Kiú-chiu-tó, pâu-hàm Kiú-chû pún-tó song ke Thai-fûn-yen, Kiûng-khì-yen, Fuk-kông-yen, Tsó-fo-yen, Chhòng-khì-yen, Yùng-pún-yen lâu Lu̍k-yì-tó-yen‎ yî-khi̍p ngoi-tó ke Chhûng-shîn-yen, ngìn-khiéu yok 1478 van-ngìn (2003-ngièn), mien-chit yok 4.44-van phìn-fông kûng-lî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-chiap[phiên-siá | 編寫原始碼]