Kiú-chiu

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Kiú-chiu

Kiú-chiu tsṳ́-tsak Ngi̍t-pún sî-nàm phu ke Kiú-chiu-tó, pâu-hàm Kiú-chiu pún-tó song ke Thai-fûn-yen, Kiûng-khì-yen, Fuk-kông-yen, Tsó-fo-yen, Tshòng-khì-yen, Yùng-pún-yen lâu Lu̍k-yì-tó-yen‎ yî-khi̍p ngoi-tó ke Tshûng-shîn-yen, ngìn-khiéu yok 1478 van-ngìn (2003-ngièn), mien-tsit yok 4.44-van phìn-fông kûng-lî.