Si-koet

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Si-koet

Si-koet he Ngi̍t-pún lie̍t-tó ke yit-phu-fun, Ngi̍t-pún thi-si thai-tó. Mien-tsit he 18,299.04 phìn-fông kûng-lî, chui-kô thi-tiám he Sa̍k-tshûi-sân.