Si-koet

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Si-koet
Kochi Castle 03.JPG

Si-koet (Ngit-ngî: しこく, Shikoku) he Ngit-pún pún-thú si-tó chûng chui-séu ke yit-ke, ya-he sṳ-kie sông thi-ńg-sṳ̍p thai tó-yí. Si-koet tó vi yî Pún-chû sî-nàm-phu CChûng-koet Thi-fông ke nàm-fông, Kiú-chû ke tûng-pet-fông, lâu Pún-chû chṳ̂-kiên yî Lai-fu Nui-hói siông kak. Liá-ha só-kóng ke Si-koet, thûng-sòng he chṳ́ Si-koet Thi-fông, chhù-liáu Si-koet pún-tó chṳ̂-ngoi, ya-he pâu-hàm Séu-theu-tó, Thai-sâm-tó, Thai-tó, Chûng-tó, Pak-fông-tó tén fu-su̍k tó-yí.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fa[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Kín-tiám[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn[編寫 | 編寫原始碼]

Sa-fi[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-chiap[編寫 | 編寫原始碼]