Tûng-hiông-chhu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Tûng-hiông-tshu̍k)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Tûng-hiông-tshu̍k

Tûng-hiông-tshu̍k (東鄉族) he Chûng-koet yit-ke Séu-su mìn-tshu̍k.