Thú-chhu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Thú-tshu̍k)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Thú-tshu̍k (土族) he Chûng-koet yit-ke Séu-su mìn-tshu̍k .