Thai Sùn-thâ Khiùn-tó

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Thai Sùn-thâ Khiùn-tó

Thai Sùn-thâ Khiùn-tó (Yîn-ngî: Greater Sunda Islands) he Mâ-lòi Khiùn-tó sî-phu, lâu Séu Sùn-thâ Khiùn-tó ha̍p-chhṳ̂n Sùn-thâ Khiùn-tó. Chú-yeu tó-yí pâu-koat Phô-lò-chû, Cháu-ôa-tó‎, Sû-lâ-vî-sî-tó‎ khi̍p Sû-mùn-tap-li-tó. Thai Sùn-thâ Khiùn-tó yù Vún-lôi, Yin-thu-nì-sî-â lâu Mâ-lòi-sî-â kón-hot.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fa[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Thí-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]