Tsṳ̂-fo-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Tsṳ̂-fo-yen

Tsṳ̂-fo-yen he Ngi̍t-pún Khiûn-ki Thi-fông chui tshit-phu ke yit-ke yen, lâu tó-song khì-thâ ńg-yen tsiap-yòng fe̍t kak-nui hói-vân tsa-mong, mien-tsit 4017.36 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 1,337,770-ngìn.