Chûng-chhîn Nàm-tho

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Chûng-chhîn Nàm-tho.

Chûng-chhîn Nàm-tho (忠清南道, Hôn-ngî:충청남도) he Thai-hôn Mìn-koet sî-phu ke thi-fông hàng-chṳn tân-vi. Mien-chit 8,204 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu 2,033,019-ngìn, kón-lî 8-sṳ 7-khiùn. 1989-ngièn Thai-thièn Kóng-vet-sṳ lì-khôi Chûng-chhîn Nàm-tho ke kón-lî.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hì-hèu[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Sàng-sṳ:

Khiùn:

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]