Kô-tî-yen

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Kô-tî-yen

Kô-tî-yen he Ngi̍t-pún Si-koet sî-pet-phu ke yit-ke yen, lâu tó-song khì-thâ si-yen tsiap-yòng fe̍t kak-nui hói-vân tsa-mong, mien-tsit 7,104.87 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 796,196-ngìn.