Sâ-là-ye̍t-chû

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Sâ-là-ye̍t-chû.
Flag of Sarawak.svg

Sâ-là-ye̍t-chû (砂拉越州), Mâ-lòi-ngî: Sarawak) he Mâ-lòi-sî-â mien-chit chui-thai ke chû. Kîn-kí Kháu-kú ho̍k-kâ ke ngiên-kiu si-van ngièn yî-tshièn yí-kîn yû-ngìn kî-tshu; kháu-xhṳn yok-yû lióng-van ngiên li̍t-sṳ́, ńg-pak ngiên-chhièn yí-kîn yû tô-chúng mìn-chhu̍k.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Yun-sû[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Chú-yeu sàng-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[編寫 | 編寫原始碼]

Sarawak River.jpg

Mî-sṳ̍t[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Sarawak siông-koân ke tóng-on.