Tha̍t-vat-ngì-tshu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Tha̍t-vat-ngì-tshu̍k (達斡爾族) he Chûng-koet yit-ke Séu-su mìn-tshu̍k . Tsú-yeu fûn-phu tshai Nui-mùng-kú Tshṳ-tshṳ-khî Mo̍k-li̍t Tha̍t-ngá Tha̍t-vat-ngì-tshu̍k Tshṳ-tshṳ-khì, Ngo̍k-vûn-khiet-tshu̍k Tshṳ-tshṳ-khî; Ngìn-khiéu yok 13.2 van-ngìn.