Thai-ôn-sṳ (Sân-tûng-sén)

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

邇篇文章講嘅係山東省嘅泰安市。想尋共樣用白話字嘅名嘅城市,看下“Thai-ôn-sṳ

Thai-ôn-sṳ (泰安市) he Chûng-koet Sân-tûng-sén ke yit-ke thi-kip-sṳ.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn-khî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-tsi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

模板:Sân-tûng Hàng-chṳn Khî-va̍k