Chungcheong Pet-tho

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Chûng-chhîn Pet-tho)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Chûng-chhîn Pet-tho.

Chûng-chhîn Pet-tho (忠清北道, Hôn-ngî:충청북도) he Thai-hôn Mìn-koet chûng-phu ke thi-fông hàng-chṳn tân-vi. Mien-chit 7446.92 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 1,527,339-ngìn. Tho chṳn-fú só-chhai thi vi Chhîn-chû-sṳ, kón-lî 3-sṳ 9-khiùn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]