Mò Chhiang-li ke Thung-vu̍t

Chhiùng Wikipedia lòi
Chû-é chhai Khiu-yok Sṳn-kîn he "Mò Chhiang-li ke Thung-vu̍t".

Pún thiàu-muk he ki-chai chhai kok-ngióng kau-phai pûn thin-ngi vì “Mò Chhiang-li ke Thung-vu̍t” (無淨浰嘅動物) ke lie̍t-péu.

Yù-thai-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yù-thai-ngìn ngin-vì ló-chhú he Mò Chhiang-li ke Thung-vu̍t

“Yit-chhiet tet-ngìn-nâu ke tûng-sî, ngì-têu cho-m̀-tet sṳ̍t” (Sṳ̂n-min-ki 14-Chông:3-chiet).

Yî-sṳ̂-làn-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-tuk-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]