Sî-chhông Chhṳ-chhṳ-khî

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Sî-chhông Chhṳ-chhṳ-khî.
Chhâm-siòng Hak-kâ-fa Hon-sṳ pán-pún. / 參詳客家語漢字版本

Sî-chhông Chhṳ-chhṳ-khî he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet sî-nàm piên-kiong ke yit-ke Chhṳ-chhṳ-khî, vi-é chhai Chhiâng-chhông Kô-ngièn song, sú-fú he Lâ-sat-sṳ.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Hàng-tsṳn-khî[編寫]

Kîn-tsi[編寫]

Ngìn-khiéu[編寫]

Ngî-ngièn[編寫]

Chûng-kau[編寫]

Vùn-fa[編寫]

Kau-yuk[編寫]

Tshâm-kháu Vùn-hien[編寫]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫]