Sî Papua

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Sî Pâ-pu-â-sén)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sî Pâ-pu-â-sén.

Sî Pâ-pu-â-sén (西巴布亞省, Yin-nì-ngî: Papua Barat) he Yin-thu-nì-sî-â ke yit-ke sén-fun.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thí-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]