Â-pak-lâ-hón Lìm-khén

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Â-pak-lâ-hón Lìm-khén
PinkertonLincolnMcClernand.jpg

Â-pak-lâ-hón Lìm-khén (Abraham Lincoln, 1809-ngièn ngi-ngie̍t sṳ̍p-ngi ngit - 1865-ngièn si-ngie̍t sṳ̍p-ńg ngit),Mî-koet tsṳn-tshṳ-kâ, thi sṳ̍p-liuk ngim tsúng-thúng, ya-he sú-vi Khiung-fò-tóng si̍t tsúng-thúng. Sṳ̂n-kô 193 kûng-fûn, he Mî-koet li̍t-ngim tsúng-thúng chûng chui-kô ke. Tshai khì tsúng-thúng ngim-nui, Mî-koet pau-fat nui-tsan, li̍t-sṳ́ tshṳ̂n-tso nàm-pet tsan-tsên. Lìm-khén fi-tshù nàm-fông kok-chiu ke nù-li tsṳ-thu.

Tsó-ngièn Sâng-ngâi[編寫 | 編寫原始碼]

Lìm-khén 1809-ngièn ngi-ngie̍t sṳ̍p-ngi ngit tshut-sên tshai Mî-koet ke Khén-thap-kî-chiu, fu-mû he nùng-mìn, su̍k-yî yit-ke fán-tui nù-li tsṳ-thu ke kau-fi.